1 2 3 4

Sistem obračuna plata, naknada, dodataka i ostalih primanja – SOP je celovit sistem koji u potpunosti automatizuje obračune svih vrsta primanja u zdravstvenoj ustanovi.

 • Obračun plata za redovne periode
 • Obračun naknada za vreme bolovanja do i preko 30 dana
 • Obračun naknada za vreme porodiljskog odsustva
 • Obračun naknada za invalide
 • Obračun prevoza zaposlenih
 • Obračun dopunskog rada
 • Ugovori o delu i privremenim i povremenim poslovima
 • Jubilarne nagrade za zaposlene i penzionere
 • Otpremnine
 • Primanja članova Upravnog i Nadzornog odbora .....

Detaljno je razrađena kadrovska evidencija sa mogućnostima pretrage iste po najrazličitijim kriterijumima: Sistematizacija radnih mesta po šifri, po kalsifikaciji, po stručnoj spremi, sa mogućnošću sortiranja po šifri, nazivu, vrsti (rukovodioci ili izvršioci) spremi, grupi, podgrupi ...

Sortiranja i pretrage su omogućene po najrazličitijim kriterijumima: tipu radnog odnosa, ugovoreni – neugovoreni, određeno-neodređeno, po sistematizaciji po organizacionim jedinicama.

         Program sadrži veoma detaljne podatke o radnicima:

 • matične podatke

 • podatke o radnom odnosu
  - o tipu radnog odnosa,
  - da li je ugovoren ili ne,
  - šifri zanimanja prema zvaničnom šifraniku,
  - datumu i razlogu raskida radnog odnosa)

 • podatke o radnom mestu
  - prema sistematizaciji,
  - organizacionoj jedinici i lokaciji,
  - pojedinačnim koeficijentima prema Uredbi, kao i ukupnom koeficijentu radnika

 • Kao posebna celina prikazani su podaci o radnom stažu (prethodnom stažu, stažu u konkretnoj ustanovi i ukupnom stažu, beneficiranom stažu,...). Podatka o ukupnom stažu ili stažu u ustanovi na bilo koji datum dobija se samo ukucavanjem željenog datuma.

 • Postoji arhiva o promenama u toku radnog odnosa – promena radnog mesta, duga bolovanja, porodiljsko, ...

 • Podaci o svim obračunima za radnika, kartica obustava za svakog radnika, kao i podaci o prosečnim iznosima zarada za zadati period


SOP je veoma fleksibilan i omogućava jednostavno formiranje sopstvene metodologije obračuna; u najvećem broju slučajeva bez dodatnog angažovanja programera

SOP podržava novi način obračuna zarada u zdravstvu putem kapitacije – korektivni koeficijent, radni učinak

U SOP-u su maksimalno ubrzani i pojednostavljeni unos, dodela i brisanje obračunskih elemenata, kao i prenos elemenata iz prethodnih perioda. SOP karakteriše preglednost svih tabela što doprinosi brzoj i lakoj kontroli unetih ili dodeljenih elemenata (časova, iznosa, procenata...) i eventualnu korekciju

Omogućeno je automatizovano dobijanje potrebnih obrazaca ( OD, OPJ, Specifikacije, NZ-1, M-UNK, M4, PPP... )

Osim štampe virmana (sa ili bez zaokruženja) omogućeno automatsko formiranje naloga za elektronsko plaćanje za različite verzije ovih softvera (ISPP, Halcom, Asseco)

Progam se isporučuje sa bogatom paletom izveštaja potrebnih za dostavljanje nadležnim ustanovama.

Jednostavnom upotrebom ugrađenih filtera u SOP izveštaje dobijaju se:

 • podaci potrebni za trebovanje sredstava za plate za ugovoreni broj radnika

 • podaci za statističke izveštaje o obračunatim i isplaćenim zaradama prema
  - polu
  - stručnoj spremi
  - iznosu bruto primanja


Novi Merc-ov Sistem Obračuna Primanja je:
 

AKTUELAN

FLEKSIBILAN

BOGAT IZVEŠTAJIMA

Spreman za kapitaciju

Omogućava samostalnost korisnika

Brzo dobijanje podataka za menadžment i statistiku

Merc d.o.o. Preduzeće za marketing, inženjering i konsalting

Tel/fax: +381 11 2193 880, 2108 182
E-mail: ofis@merc.rs
Web: www.merc.rs